Các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài

CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CHÂU ÂU

1.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
Vietnam embassy in India

37.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Vietnam embassy in England

2.

Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét
Vietnam embassy in Bangladesh

38.

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Vietnam embassy in Austria

3.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nêy
Vietnam embassy in Brunei

39.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan
Vietnam embassy in Poland

4.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia
Vietnam embassy in Cambodia

40.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Vietnam embassy in Belarus

5.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc
Vietnam embassy in Republic of Korea

41.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Vietnam Embassy in Belgium

6.

Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a
Vietnam embassy in Indonesia

42.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Vietnam embassy in Bulgaria

7.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ka-dắc-xtan
Vietnam embassy in Kazakhstan

43.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Vietnam embassy in Denmark

8.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Vietnam embassy in Laos

44.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Vietnam embassy in Germany

9.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
Vietnam embassy in Malaysia

45.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Vietnam Embassy in The Netherlands

10.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Vietnam embassy in Myanmar

46.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri
Vietnam embassy in Hungary

11.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Vietnam embassy in Mongolia

47.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp
Vietnam embassy in Greece

12.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
Vietnam embassy in Japan

48.

Đại sứ quán Việt Nam tại Italy
Vietnam embassy in Italia

13.

Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Vietnam embassy in Newzealand

49.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga
Vietnam Embassy in Russia

14.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a
Vietnam embassy in Australia

50.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Vietnam embassy in France

15.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan
Vietnam embassy in Pakistan

51.

Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Vietnam embassy in Finland

16.

Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Vietnam embassy in Philippines

52.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Vietnam embassy in Romania

17.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Vietnam embassy in Thailand

53.

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc
Vietnam embassy in Czech

18.

Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên
Vietnam embassy in Democratic People's Republic of Korea

54.

Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-ki-a
Vietnam embassy in Slovakia

19.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Hoa
Vietnam embassy in China

55.

Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Vietnam embassy in Spain

20.

Đại sứ quán Việt Nam tại Xinh-ga-po
Vietnam embassy in Singapore

56.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kì
Vietnam embassy in Turkey

21.

Đại sứ quán Việt Nam tại Xri-Lanca
Vietnam embassy in Sri Lanka

57.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Vietnam embassy in Sweden

TRUNG ĐÔNG

58.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ
Vietnam embassy in Switzerland

22.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai-cập
Vietnam embassy in Egypt

59.

Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Vietnam embassy in Ukraine

23.

Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út
Vietnam embassy in Saudi Arabia

60.

Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan
Vietnam embassy in Uzbekistan

24.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ca Ta
Vietnam embassy in Qatar

CHÂU MỸ

25.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Vietnam embassy in Kuwait

61.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ac-hen-ti-na
Vietnam embassy in Argentina

26.

Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran
Vietnam embassy in Iran

62.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Vietnam embassy in Brazil

27.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ixaren
Vietnam embassy in Israel

63.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-da
Vietnam embassy in Canada

28.

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất
Vietnam embassy in UAE

64.

Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê
Vietnam embassy in Chile

CHÂU PHI

65.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba
Vietnam embassy in Cuba

29.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ang-gô-la
Vietnam embassy in Angola

66.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa kì
Vietnam embassy in United States of America

30.

Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Vietnam embassy in Algerie

67.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Vietnam embassy in Mexico

31.

Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi
Vietnam embassy in Libya

68.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Vietnam embassy in Panama

32.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc
Vietnam embassy in Morocco

69.

Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Vietnam embassy in Venezuela

33.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-dăm-bích
Vietnam embassy in Mozambique

34.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Vietnam embassy in South Africa

35.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria
Vietnam embassy in Nigeria

36.

Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Vietnam embassy in Tanzania


Các Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài

CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

1.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bom-bay (Ấn Độ)
Consulate General of Vietnam in Mumbai (India)

2.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bát-tam-bang (Campuchia)
Consulate General of Vietnam in Battambang (Cambodia)

3.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xi-ha-núc-vin (Campuchia)
Consulate General of Vietnam in Shihanoukville (Cambodia)

4.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng (Lào)
Consulate General of Vietnam in Luangprabang (Laos)

5.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xế (Lào)
Consulate General of Vietnam in Pakse (Laos)

6.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào)
Consulate General of Vietnam in Savanakhet (Laos)

7.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka - Nhật Bản
Consulate General of Vietnam in Osaka (Japan)

8.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka - Nhật Bản
Consulate General of Vietnam in Fukuoka (Japan)

9.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pớt (Ô-xtrây-li-a)
Consulate General of Vietnam in Perth (Australia)

10.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni (Ô-xtrây-li-a)
Consulate General of Vietnam in Sydney (Australia)

11.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn-kèn (Thái Lan)
Consulate General of Vietnam in Khonkaen (Thailand)

12.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Kunming (China)

13.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng-công (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Hongkong (China)

14.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Nanning (China)

15.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Guangzhou (China)

CHÂU ÂU

16.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt (Đức)
Consulate General of Vietnam in Frankfurt (Germany)

17.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ê-ka-tơ-rin-bua(Nga)
Consulate General of Vietnam in Ekaterinburg (Russia)

18.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vla-đi-ô-xtốc(Nga)
Consulate General of Vietnam in Vladivostok (Russia)

CHÂU MỸ

19.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hiu-xtơn (Hoa kỳ)
Consulate General of Vietnam in Houston - Texas

20.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Xan- phran-xi-xcô (Hoa kỳ)
Consulate General of Vietnam in San Francisco (USA)


Các Lãnh sự quán Việt Nam
 1. Lãnh sự quán Việt Nam tại Giơ-ne-vơ

  Địa chỉ: 30 ch. des Corbillettes 1218 Grand Saconnex, Genève, Suisse (Chỉ dẫn đường đi tới Lãnh sự quán)

  Điện thoại: 022 798 48 90 / 022 798 24 85

  Fax: 022 798 24 69 / 022 798 07 24

  Website: http://www.vietnamconsulate-ge.org/

 2. Lãnh sự quán Việt Nam tại New York

  Địa chỉ: 866 United Nations Plaza, Suite 435. New York, NY 10017. USA

  Điện thoại: 001 - 212 - 644 - 0594; 001 - 212 - 644 - 0831;

  Fax: 001 - 212 - 644 - 5732;

  Email: lsqny@mofa.gov.vn

  Website: http://www.vnconsul-ny.org/ ; www.vietnamconsulate-ny.org


Các cơ quan khác thực hiện chức năng lãnh sự
 1. Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

  Địa chỉ: 2f, 3f N. 65 Sung Chiang road, Taipei, Taiwan

  Điện thoại: +86 251 66 626

  Fax: +86 250 41 761

  Lãnh Sự: +86 251 66 648

  Fax: +86 251 66 625

  Email: vectaipei@mofa.gov.vn

Các cơ quan thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam