KÊ KHAI VÀ NỘP HỒ SƠ

  • Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.
  • Để đọc được tờ khai điện tử (định dạng pdf) vừa tải về, bạn cần có phần mềm Acrobat Reader hoặc các phần mềm tương đương.
  • Kiểm tra lại nội dung, in và ký vào tờ khai (01 bản).
  • Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
  • Nộp hồ sơ tại Cơ quan thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam (nơi đã đăng ký trên tờ khai).
...
Các cơ quan thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam