Step 1
Thông tin cơ bản


Nhập mục đích nhập cảnh vào Việt Nam

Nhập nơi nộp hồ sơ xin thị thực

Nhập nơi nhận thị thực
  • Ảnh phải đạt tiêu chuẩn ICAO. Xem chi tiết tại mục hướng dẫn.
  • Ảnh phải rõ ràng, không được xử lý khác đi với người thật.
  • Ảnh có thể đen trắng/ màu.
  • Ảnh chụp trên nền trắng/ màu sáng (ảnh chụp trên nền tối, có hoa văn sẽ không được chấp nhận).
Các cơ quan thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam